1st class white logo

Weekly strains update

Table of Contents

menu strain update 1/11/23

Marijuana-มีการเหยียดเชื้อชาติ
1 ในชื่อเรียกกัญชาอย่าง ‘Marijuana’มีการเหยียดเชื้อชาติอยู่เบื้องหลัง

Marijuana : กัญชาเป็นที่รู้จักในฐานะสมุนไพรหรือยาที่มนุษย์ใช้รักษาโรคมาหลายพันปี แต่ที่มันถูกตราหน้าว่าผิดกฎหมายในปี 1937 ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกัญชาเป็นที่คาดการณ์ว่า จะเป็นศัตรูคู่แข่งของอุตสาหกรรมยาแก้ปวดและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (ก็ต้นกัญชามีประโยชน์เยอะอ่ะเนอะ ช่วยไม่ได้) ดังนั้น การที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยุคนั้นออกมาประกาศห้าม มีความหมายเป็นการกีดกันทางการค้าล้วนๆ Marijuana (กัญชา) เป็นพืชพรรณผิดกฎหมาย กัญชาเลยมีศัพท์แสลง เรียกเพื่อเลี่ยงตำรวจเต็มไปหมด เช่น weed, pot, mary jane (โห ชื่อหวานมาก)

Read More »