1st class white logo

Weekly Strains Updated

Table of Contents

Strains Updated 28/01/24

แค่กัญชาก็งง-แล้วกัญชงมาจากไหน
กัญชา กับ กัญชง

อย่างช่วงที่ผ่านมา ตามข่าวในทีวีหรือสื่อออนไลน์ต่างๆ พูดเรื่องการอนุญาตให้เกษตรกรปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ แล้วในเนื้อหาเหล่านั้น มักพ่วงชื่อของ ‘กัญชง’ มาด้วย ทีนี้ คนที่ไม่ได้อยู่ในทีมสายเขียวก็งงหนักเลยว่า กัญชากับกัญชงนี่มันอันเดียวกันหรือเปล่า หลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่า ต้นกัญชงก็คือกัญชา แต่ความจริงแล้วต้นกัญชงแค่มีลักษณะคล้ายคลึงกับต้นกัญชาในด้านลักษณะทางพฤกษศาสตร์ แต่ไม่ใช่พืชที่เป็นสารเสพติดเหมือนกัญชา เพราะมีสาร THC ในปริมาณน้อยกว่ามากจึงไม่มีผลทำให้เกิดมึนเมาหรือเสพติด แต่มีประโยชน์ในด้านการแพทย์และอื่น ๆ เช่น ต้นกัญชงเป็นพืชที่สามารถนำมาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการถักทอผ้าที่มีคุณภาพดี ลักษณะของกัญชงกับกัญชามีความแตกต่างกัน จริงๆ แล้วพืชทั้งสองชนิดนี้เป็นพืชที่มีสายพันธุ์ต้นกำเนิดจาก Cannabis

Read More »