1st class white logo

มีอยู่จริง กัญชาใบด่าง

Table of Contents

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 โชว์กัญชาใบด่าง-กัญชาไฮบริด พัฒนาโดยวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งแพม ได้สายพันธุ์ใหม่คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการใช้เป็นตัวยาสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์ บ้านทุ่งแพม จ. แม่ฮ่องสอน นำกัญชาที่พัฒนาขึ้นใหม่ ใช้สายพันธุ์ไทย และสายพันธุ์ที่ต้องการลักษณะเฉพาะ ผสมสายพันธุ์ จนได้ต้นกัญชาที่มีลักษณะพิเศษ ต่างจากต้นสมุนไพรกัญชาทั่วไป ลักษณะใบเป็นใบด่าง ขาวสลับเขียวทั่วทั้งต้น เข้ากับกระแสไม้ด่างในช่วงนี้

เกษตรกรผู้ปลูก เล่าว่า ตั้งใจพัฒนากัญชาให้ได้ตามความต้องการในเรื่องกลิ่น จึงนำสายพันธุ์ที่มีกลิ่นดีมาผสมกับพันธุ์ไทย ปรากฎว่านอกจากจะได้กลิ่นตามที่ต้องการแล้ว ต้นยังมีลักษณะพิเศษใบด่างทั้งต้น ซึ่งทดลองแล้วหากนำความเป็นด่างออก กลิ่นที่ต้องการก็หายไปด้วย จึงเป็นลักษณะเฉพาะของต้นกัญชาด่างนี้เท่านั้น ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์ บ้านทุ่งแพม จ. แม่ฮ่องสอน สามารถพัฒนาขึ้นมาได้

source : www.mcot.net/view/NWYoIs2d

Marijuana-มีการเหยียดเชื้อชาติ
1 ในชื่อเรียกกัญชาอย่าง ‘Marijuana’มีการเหยียดเชื้อชาติอยู่เบื้องหลัง

Marijuana : กัญชาเป็นที่รู้จักในฐานะสมุนไพรหรือยาที่มนุษย์ใช้รักษาโรคมาหลายพันปี แต่ที่มันถูกตราหน้าว่าผิดกฎหมายในปี 1937 ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกัญชาเป็นที่คาดการณ์ว่า จะเป็นศัตรูคู่แข่งของอุตสาหกรรมยาแก้ปวดและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (ก็ต้นกัญชามีประโยชน์เยอะอ่ะเนอะ ช่วยไม่ได้) ดังนั้น การที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยุคนั้นออกมาประกาศห้าม มีความหมายเป็นการกีดกันทางการค้าล้วนๆ Marijuana (กัญชา) เป็นพืชพรรณผิดกฎหมาย กัญชาเลยมีศัพท์แสลง เรียกเพื่อเลี่ยงตำรวจเต็มไปหมด เช่น weed, pot, mary jane (โห ชื่อหวานมาก)

Read More »
เพศกัญชา ดูยังไง

เพศกัญชา ดูยังไง เป็นคำถามที่ค้างคาใจสำหรับนักปลูกหน้าใหม่ทุกคน และยังมีอีกหลายคนที่เชื่อว่าเพศของกัญชาสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่เมล็ดโดยวิธีการดูลวดลายหรือดูก้นของเมล็ดซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด

Read More »