1st class white logo

มีอยู่จริง กัญชาใบด่าง

Table of Contents

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 โชว์กัญชาใบด่าง-กัญชาไฮบริด พัฒนาโดยวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งแพม ได้สายพันธุ์ใหม่คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการใช้เป็นตัวยาสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์ บ้านทุ่งแพม จ. แม่ฮ่องสอน นำกัญชาที่พัฒนาขึ้นใหม่ ใช้สายพันธุ์ไทย และสายพันธุ์ที่ต้องการลักษณะเฉพาะ ผสมสายพันธุ์ จนได้ต้นกัญชาที่มีลักษณะพิเศษ ต่างจากต้นสมุนไพรกัญชาทั่วไป ลักษณะใบเป็นใบด่าง ขาวสลับเขียวทั่วทั้งต้น เข้ากับกระแสไม้ด่างในช่วงนี้

เกษตรกรผู้ปลูก เล่าว่า ตั้งใจพัฒนากัญชาให้ได้ตามความต้องการในเรื่องกลิ่น จึงนำสายพันธุ์ที่มีกลิ่นดีมาผสมกับพันธุ์ไทย ปรากฎว่านอกจากจะได้กลิ่นตามที่ต้องการแล้ว ต้นยังมีลักษณะพิเศษใบด่างทั้งต้น ซึ่งทดลองแล้วหากนำความเป็นด่างออก กลิ่นที่ต้องการก็หายไปด้วย จึงเป็นลักษณะเฉพาะของต้นกัญชาด่างนี้เท่านั้น ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์ บ้านทุ่งแพม จ. แม่ฮ่องสอน สามารถพัฒนาขึ้นมาได้

source : www.mcot.net/view/NWYoIs2d